De Stichting Garanties CBW streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. 

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan de Stichting Garanties CBW niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom.

Copyright

  • Beeldrecht
    Van alle op de pagina's van de site van de Stichting Garanties CBW gepubliceerde foto's zijn de gebruiksrechten geregeld met de fotografen. Zonder toestemming van de desbetreffende fotografen is hergebruik van de afbeeldingen (digitaal of anderszins) niet toegestaan.
  • Toestemming
    De informatie die op deze site www.cbw-erkend.nl , mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doelen. Voor vragen over het overnemen van materiaal van de site van de Stichting Garranties CBW, dient u echter contact op te nemen met branchevereniging Inretail.
  • Linken
    Linken en verwijzen naar de pagina's van de site van CBW-erkend mag altijd. De Stichting Garanties CBW stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.