Aanbetaling
De winkelier is gerechtigd een aanbetaling te vragen bij het aangaan van een overeenkomst met een consument. Alleen zijn er maximum percentages vastgesteld voor CBW-erkende winkeliers (wettelijk gezien mogen ondernemers soms tot wel 50% aanbetaling vragen). 

Voor alle producten geldt een maximum aanbetalingspercentage van 25% met uitzondering van onderstaande producten. Voor onderstaande producten geldt een maximum aanbetalingspercentage van 15%: 

 • keukens, badkamers en onderdelen, dan wel sanitaire artikelen en/of te verrichten werkzaamheden die in verband zijn met keukens en/of badkamers; 
 • parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, 
 • traprenovatie, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-, 
 • beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verbandmet deze producten te verrichten werkzaamheden. 

Restant bedrag Het restant bedrag moet op de dag dat de (af)levering van het product plaatsvindt (montagekosten zijn hierbij inbegrepen) plaatsvinden. Dit betekent dat: 

 • het bedrag op de dag van levering op de rekening van de winkel moet staan; of 
 • het bedrag via pin* aan de bezorger dient te worden voldaan (vraag vooraf bij de winkel wat de mogelijkheden zijn); of 
 • het bedrag contant bij aflevering aan de bezorgers moet worden voldaan. 

* Omdat het vaak om grote bedragen gaat, zal doorgaans het pin-maximum van uw bankrekening tijdelijk verhoogd moeten worden. Neem daarvoor contact met uw bank op.

In afwijking van onze Algemene Voorwaarden kan de winkel in de offerte of in het koopcontract een andere betaalmethode met u overeenkomen. Bespreek de mogelijkheden met de winkel.

Deellevering
Voor elke deellevering ontvangt u een deelfactuur. Ook hierbij geldt dat u betaalt voor hetgeen wat geleverd is.

CBW-erkende woonwinkels mogen een aanbetaling vragen van maximaal 25% van het aankoopbedrag. Voor (onderdelen van) badkamers, keukens en een aantal vloeren geldt een maximum van 15%. Voor meer informatie verwijzen wij naar Artikel 5, lid 2 van de Algemene Voorwaarden of bovenstaande vraag.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van CBW-erkende woonwinkels.

De volgende algemene betalingsconditie geldt bij een overeenkomst voor uitsluitend aanneming van werk: 

 • bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van de overeengekomen som afhankelijk van het van toepassing zijnde maximum aanbetalingspercentage als neergelegd in artikel 5 van de Algemene voorwaarden (deze staan ook uitgelegd onder bovenstaande vraag). 
 • na de aanvoer van de materialen 35% resp. 45% 
 • onmiddellijk na de oplevering 30% en 
 • binnen 14 dagen na de oplevering de resterende 10%.

Als uw aankoop bij een CBW-erkende winkel is geweest, dan bent u uw aanbetaling (tot een maximum van 25%) niet kwijt. U kunt een nieuwe aankoop doen bij een CBW-erkende winkel waarbij u eerdere aanbetaling wordt verrekend. Voor de precieze voorwaarden verwijzen we u naar artikel 19 (wonen) in de algemene voorwaarden.  

Was uw aankoop bij een niet-CBW-erkende winkel?
Dan adviseren we u contact op te nemen met een rechtsbijstandverzekeraar, een bureau voor rechtshulp of een jurist.