Wanneer een winkel failliet is, vervalt helaas ook de productgarantie. Is er sprake van een fabrieksgarantie en is deze nog van kracht? Neem dan contact op met de fabrikant. Die kan u dan verder helpen (als het gebrek onder de fabrieksgarantie valt). Zie ook de meest gestelde vragen over "Klachten".

Wanneer er sprake is van een faillissement, wordt door de rechter een curator aangewezen. Je kunt je dan als gedupeerde bij de curator te melden. Pas als de curator van mening is dat hij jou niet verder kan helpen kun je een beroep doen op onze aanbetalingsregeling. Voor een webwinkelaankoop is de aanbetalingsregeling niet van toepassing.

Bij SG CBW kunt u dan een beroep doen op onze aanbetalingsgarantieregeling. Vóórdat wij uw beroep in behandeling kunnen nemen hebben we de volgende stukken van u nodig:

  • Brief van de curator (waarin staat dat er niet tot uitlevering van de spullen en niet tot restitutie van de aanbetaling wordt overgegaan)
  • Koopovereenkomst
  • Bewijs van aanbetaling (bankafschrift)


Deze kun je uploaden via deze link of mailen naar info@cbwerkend.nl.

Zie voor een uitgebreide instructie dit stappenplan

Nee, sinds 1 juli 2017 hebben niet meer. De meeste consumenten blijken namelijk 100% bij bestelling te betalen en dan is een aanbetalingsregeling van 15 of 25% (afhankelijk van het product) geen oplossing. Gezien de manier waarop onze aanbetalingsregeling werkt (een andere CBW-erkende ondernemer verrekent de aanbetaling op een nieuwe koop, kort gezegd) is een aanbetalingsregeling van 100% niet te realiseren.

Wanneer de curator u schriftelijk heeft laten weten dat de gesloten koopovereenkomst niet nagekomen kan worden (en u dus geen geld terug krijgt), kunt u zich als gedupeerde klant melden bij de SG CBW. Als u in aanmerking komt voor de aanbetalingsgarantieregeling, kunt u bij een andere CBW-erkende onderneming een vervangende koop sluiten. Bij deze koop wordt de aanbetaling bij de failliete winkel als korting verrekend. Hoe dit precies werkt kun je nalezen bij onderstaande vraag ‘Hoe wordt mijn aanbetaling verrekend als ik in aanmerking kom voor de aanbetalingsgarantieregeling?’

Let op! U komt niet in aanmerking voor de aanbetalingsgarantieregeling als u al een vervangende koop hebt gesloten of uw spullen geleverd zijn.

De ondernemer waar u de vervangende koop doet, keert u geen geld uit, maar biedt u een korting aan. Er is helaas geen fonds waar de ondernemer een beroep op kan doen, hij neemt dus genoegen met een lagere verkoopprijs. Er is dus geen prijsgarantie.

Zie voor de exacte regeling en werkwijze artikel 19 van de CBW-erkend-voorwaarden voor woonwinkels. Download hier de algemene voorwaarden.

Nee, de regeling is alleen voor particuliere afnemers (consumenten) bedoeld.

Hoe de aanbetaling wordt verrekend hangt af van de situatie:

  • Het bedrag van de vervangende koop is gelijk aan of hoger dan de oorspronkelijke koopsom. In dit geval trekt de ondernemer het door u aanbetaalde bedrag tot een maximum van 15% of 25% van de rekening af;
  • Het bedrag van de vervangende koop is lager dan de oorspronkelijke aankoop. In dit geval trekt de ondernemer het gebruikelijke aanbetalingspercentage van 15% of 25% van de nieuwe aankoopsom af. De korting bedraagt maximaal de hoogte van het door u aanbetaalde bedrag.

Voorbeeld: U hebt een bank gekocht van € 1.000,- en u hebt daarbij € 250,- aanbetaald. U kiest bij een andere CBW-erkende winkel een bank uit van € 1.500,-, dan krijgt u een aftrek van € 250,-. Wanneer u een bank van € 800,- zou kopen, dan ontvangt u 25% van de nieuwe koopsom, dus € 200,- aftrek.

De ondernemer waarmee u een vervangende overeenkomst sluit is niet verplicht om de prijs aan te houden die U bij het failliete bedrijf had afgesproken. Er is dus geen prijsgarantie. Hij mag zijn eigen normale prijs aanhouden. Omdat de ondernemer waarmee u een vervangende overeenkomst sluit de aanbetaling zelf verrekent en dus van zijn marge aftrekt, kan het extra aftrekken van nog meer korting niet meer. Hij helpt u immers al zonder eraan te verdienen, het is niet de bedoeling dat hij erop toelegt. Om dezelfde reden mag de ondernemer ook bepaalde aanbiedingen of acties uitsluiten van verrekening van aanbetaling.

Nee, helaas kan dit niet. Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht een korting door te laten berekenen door de winkelier. Dit moet, voordat de koop rond is, kenbaar worden gemaakt aan de winkelier. Meld u dus altijd eerst bij de SG CBW en geef tijdig aan de andere CBW-erkende winkel aan dat u in aanmerking komt voor een korting op de aankoop.

U kunt www.rechtspraak.nl raadplegen om te achterhalen of er sprake is van een faillissement of surseance van betaling/wettelijke schuldsanering. Dit is te vinden door op deze website te klikken op Uitspraken en Registers, Centraal Insolventieregister, Rechtspersoon / Handelsnaam en dan het kvk-nummer invullen van de winkel.

De aanbetalingsgarantie is niet van toepassing, als er (nog) geen faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering is uitgesproken. In zo’n geval adviseren wij u om juridisch advies in te winnen om te kijken of u nog ergens terecht kunt met uw klacht. Juridisch advies kunt u inwinnen via de volgende kanalen: rechtsbijstandverzekeraar, Het Juridisch Loket (0900-8020) of een Rechtswinkel (raadpleeg de website van je gemeente).